Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

16. sjednica Općinskog vijeća

Sjednica će se održati 14.5.2019. s početkom u 19 sati

16. sjednica Općinskog vijeća

Predsjednik Robert Kuduz sazvao je 16. sjednicu Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci koja će se održati u Velikoj vijećnici općine Donji Andrijevci

dana 14. svibnja (utorak) 2019. godine s početkom u 19:00 sati

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I R E D

- Usvajanje zapisnika sa 15.
sjednice Općinskog vijeća

1. Aktualni sat
2. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Donji Andrijevci za 2018. godinu Realizacija proračuna za 2018.  za 2018. 
3. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
4. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
5. Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Donji Andrijevci za 2019. godinu 2. rebalans opći dio 2. rebalans posebni dio
6. Prijedlog Odluke o o prihvaćanju pisma namjere i korištenju usluge azila tvrtke PRAXIS-VET d.o.o. u Sibinju
7. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donji Andrijevci za razdoblje od 2019. do 2026. godine
8. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donji Andrijevci za 2019. godinu
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerzavrstanim cestama na području općine Donji Andrijevci
10. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih općine Donji Andrijevci
11. Prijedlog Programa mjera potpora mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području općine Donji Andrijevci
12. Prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Donji Andrijevci
13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o o mjestima na kojima se može obavljati trgovina na malo izvan prodavaonica na području općine Donji Andrijevci
14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg izvješća o ugovorima o koncesiji i radu koncesionara za 2018. godinu Godišnje izvješće 
15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskih izvještaja DVD-a Donji Andrijevci za 2018. godinu
16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece predškolske dobi s područja Općine Donji Andrijevci u dječjim vrtićima
17. Razno

 

Traži se 6 komunalnih radnika

Prijave se primaju do 17.5.2019. godine

Traži se 6 komunalnih radnika

Općina Donji Andrijevci traži 6 radnika na određeno vrijeme od 6 mjeseci na komunalnim poslovima. Prijave se podnose do 17.5.2019. godine na adresu: Općina Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, 35214 Donji Andrijevci.

U prijavi na Javni poziv potrebno je navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresu), te dokaz/uvjerenje iz evidencije Zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Oglas na burzi rada